Dyżury Radnych

Przewodnicząca Rady Miasta

– w każdą środę w godz. od 15.30 do 16.30  w Urzędzie Miasta, pok. 108

Radni klubu radnych „Nasz Starogard”

– w każdą środę w godz. od 15.00 do 16.00 w Urzędzie Miasta, pok. 108

Radni klubu radnych „Prawo i Sprawiedliwość”

w każdy wtorek w godz. 15.00 do 16.00 w Urzędzie Miasta, pok. 108

Radni klubu radnych „Koalicja Obywatelska”

– w każdy czwartek w godz. od 16.30 do 18.00 w Biurze Poselskim Posła na Sejm RP Sławomira Neumanna, ul. Kilińskiego 11 w Starogardzie Gd.

 

Można też umawiać się telefonicznie pod numerem Biura Rady Miasta 58 530 60 25.