Kazimierz Konkel

Kazimierz Konkel

Klub radnych Stowarzyszenia Nasz Starogard

Adres e-mail: Kazimierz.Konkel@rm.starogard.pl

  • Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  • Członek Komisji Rewizyjnej
  • Członek Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
  • Członek Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych

VIII Kadencja 2018-2023

Lista nagrań z sesji Lista protokołów z sesji

Okręg: 2