Ryszard Brzycki

Ryszard Brzycki

Klub radnych Platformy Obywatelskiej

Adres e-mail: Ryszard.Brzycki@rm.starogard.pl

  • Członek Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych
  • Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

VIII Kadencja 2018-2023

Lista nagrań z sesji Lista protokołów z sesji

Okręg: 2